František Bauernfeind

Maklér

V živote nesieme so sebou množstvo podôb a zohrávame rôzne životné role. Každá rola je však úzko spätá s tým čo robíme, čomu sa venujeme a ukazuje v podstate aj to akí vieme byť my ľudia všestranní. Keď ma stretnete v práci, zastávam rolu môjho pracovného nasadenia, do ktorého vnášam veľký kus seba, svojej profesionality a originality. Na tom sa snažím vždy pracovať a napredovať. V realitnom svete pôsobím od roku 2020, vždy sa učím, ako byť čo najlepším. Vedie ma k tomu perfektný tím ľudí a ich prístup ma posúva vždy vyššie a vyššie. Ak by ste ma, ale stretli mimo pracovného nasadenia, uvidíte ma, ako zastávam rolu seba, Františka Bauernfeinda. A aby ste ma mohli bližšie spoznať, pokúsim sa o sebe zhrnúť pár viet, ktoré by ma vystihovali. Ako rodený Košičan som samozrejme aj hrdý lokálpatriot. Vystihuje ma komunikatívnosť a pozitívny prístup k situáciám. Rád sa obklopujem ľuďmi s ktorými si rozumiem a ešte lepšie sa v spoločnosti cítim v doprovode kvalitnej hudby. Vo voľnom čase ma môžete stretnúť na turistike, ako si vychutnávam prírodu plnými dúškami. Veď tá predsa lieči a dodáva energiu, aby som vám potom mohol v plnom pracovnom nasadení dať zo seba čo najviac. Každý jeden deň dostávame šancu vidieť seba a svoje silné a slabé stránky znova a znova. Je na nás či ich necháme stagnovať, alebo sa pokúsime rásť. A je jedno akú rolu vtedy zastávame. Sme to my, kto o tom rozhoduje. Ja som sa rozhodol byť tu pre vás, pomáhať vám pri predaji či kúpe nehnuteľnosti, byť vám komunikačným kanálom, ktorý sa snaží byť profesionálnym k vašej spokojnosti.

Compare