Ing. Martin Kurej

Maklér / Konateľ
Môj život je nerozlučne spätý s realitným svetom. Každý deň sa zaväzujem pomáhať iným objavovať ich vlastné domovy. Táto cesta ma viedla k mnohým oblastiam, vrátane financií a sprostredkovania hypoték. V tomto dynamickom prostredí som pochopil, že neustále vzdelávanie je kľúčom k úspechu. Sledujem aktuálne trendy a neustále zdokonaľujem svoje schopnosti. Navyše, v tomto obore ide nielen o obchody, ale aj o tvorenie a udržiavanie vzťahov. Mám tú česť pracovať s rôznymi ľuďmi a budovať trvalé vzťahy. Mimo pracovnej oblasti mi rodina a cestovanie dodávajú inšpiráciu. Moja rodina je mojou nepostrádateľnou podporou, ktorá ma motivuje dosahovať svoje ciele. Cestovanie rozširuje moje obzory a dodáva mi nápady, ktoré aplikujem vo svojej práci. Pre mňa je život v realitách skutočnou kombináciou vášne, vzdelávania, ľudských vzťahov, rodiny a cestovania. Tieto zložky mi dodávajú nekonečnú inšpiráciu a motiváciu na neustály rast a objavovanie nových príležitostí. Som vďačný za minulosť, teším sa na súčasnosť a s nadšením očakávam všetky budúce výzvy.

Compare